Aktualności

Zaczęliśmy warsztaty kukiełkowe. Właśnie tworzą się głowy do kukieł, które razem z nami zaprezentują się w spektaklu, a on już niedługo.

Projekt realizowany jest z dotacji programu Aktywni Obywatele - Fundusz Krajowy finansowanego przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię w ramach Funduszy EOG.


Warsztaty teatralne trwają na dobre, sztuka coraz bardziej się utrwala, mniej więcej wiemy już co gdzie i jak. Jest dużo śmiechu i zabawy. Spektakl wyjdzie rewelacyjnie. Projekt realizowany jest z dotacji programu Aktywni Obywatele - Fundusz Krajowy finansowanego przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię w ramach Funduszy EOG.

Warsztaty teatralne trwają na dobre, sztuka coraz bardziej się utrwala, mniej więcej wiemy już co gdzie i jak. Jest dużo śmiechu i zabawy. Spektakl wyjdzie rewelacyjnie.

Projekt realizowany jest z dotacji programu Aktywni Obywatele - Fundusz Krajowy finansowanego przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię w ramach Funduszy EOG.


1/10

potrzebujemy Twojego wsparcia