top of page

Harmonogram

"PRZESZŁOŚĆ...TERAŹNIEJSZOŚĆ ... PRZYSZŁOŚĆ"

Active-citizens-fund-logo-.png

Projekt pt, "PRZESZŁOŚĆ...TERAZNIEJSZOŚĆ...PRZYSZŁOŚĆ realizowany jest z dotacji programu Aktywni Obywatele - Fundusz Krajowy finansowanego przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię w ramach Funduszy EOG.

potrzebujemy Twojego wsparcia

bottom of page