top of page

Przeszłość... Teraźniejszość... Przyszłość

Krótki opis projektu:

 

"PRZESZŁOŚĆ...TERAŹNIEJSZOŚĆ ... PRZYSZŁOŚĆ"

Celem jest wzrost zaangażowania 30 mieszkańców Pelnika w zachowanie materialnego i niematerialnego dziedzictwa wsi. Projekt odpowiada na problem jakim jest nieznajomość dziedzictwa kulturowego Warmii i Mazur przez mieszkańców Pelnika. Projekt kierowany jest do wszystkich mieszkańców wsi, bez względu na wiek.

W ramach projektu powstanie grupa lokalnych badaczy historii, oznakowane zostaną ważne dla mieszkańców miejsca, odtworzone dawne receptury kulinarne podczas warsztatów kulinarnych. Odbędą się warsztaty rękodzieła. Mieszkańcy przygotują przedstawienie kukiełkowe oparte o jedną z legend Warmii i Mazur. Zrewitalizowana zostanie dawna kaplica, gdzie prezentować będziemy dawny, współczesny a także przyszły dorobek mieszkańców wsi. Oczyszczony zostanie stary cmentarz.

 

Większość prac rewitalizacyjnych mieszkańcy wykonają samodzielnie. Dopełnieniem będzie piknik na którym skosztować będzie można potraw regionalnych a także poznać tradycyjne stroje ludowe z Warmii i Mazur prezentowane podczas pokazu mody, na którym w roli modeli wystąpią mieszkańcy. Projekt przybliży mieszkańcom dziedzictwo własnej wsi i regionu a także ocali od zapomnienia ważne i ciekawe miejsca.

 

W ramach projektu powstanie 6 tablic informacyjnych, powstanie przedstawienie kukiełkowe, Izba Pamięci, opracowany i wydany będzie Katalog Wspomnień najstarszych mieszkańców wsi. Ponadto przy nowo powstałej Izbie Pamięci zakopana zostanie kapsuła czasu z przesłaniem dla potomnych.

 

W realizacji działań Stowarzyszenie wspierać będzie partner formalny tj. Gm. Łukta. Gmina zaangażowana będzie w wybór miejsc do oznakowania, tworzenie tablic, konsultacje treści, które zostaną na nich zawarte. Ponadto samorząd udostępni organizacji dawną kapliczkę, w której urządzona zostanie Izba Pamięci. Gmina wesprze organizację w kwestiach technicznych i logistycznych związanych z remontem kaplicy.

potrzebujemy Twojego wsparcia

bottom of page